Budova LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon D2, Budova nemocnice U svaté Anny

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D2
telefon: 543 182 794
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 242 122
Pedagogičtí pracovníci: 195 85
Profesoři: 27 6
Docenti: 22 6
Odborní asistenti: 99 40
Asistenti: 47 33
Odborní a techničtí pracovníci: 21 12
Ostatní zaměstnanci: 26 25
Celkový počet externích pracovníků: 101 59
Celkový počet vyučujících: 237 106
zaměstnanců: 164 68
studentů: 27 16
externistů: 46 22
Celkový počet doktorských studentů: 128 62
z toho v kombinované formě: 37 10

platné ke dni 19. 1. 2020