Budova LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon D2, Budova nemocnice U svaté Anny

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D2
telefon: 543 182 794
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 265 130
Pedagogičtí pracovníci: 207 85
Profesoři: 28 6
Docenti: 29 10
Odborní asistenti: 106 41
Asistenti: 43 28
Lektoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 30 18
Ostatní zaměstnanci: 28 27
Celkový počet externích pracovníků: 132 67
Celkový počet vyučujících: 256 111
zaměstnanců: 183 77
studentů: 19 11
externistů: 54 23
Celkový počet doktorských studentů: 134 65
z toho v kombinované formě: 40 14

platné ke dni 31. 10. 2020