Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 11
Pedagogičtí pracovníci: 10 7
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 5 4
Asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 2 1
Celkový počet vyučujících: 10 7
zaměstnanců: 10 7
Celkový počet doktorských studentů: 2 0
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 10. 8. 2020