Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 9
Pedagogičtí pracovníci: 9 6
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 5 4
Asistenti: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 2
Celkový počet vyučujících: 11 7
zaměstnanců: 9 6
studentů: 1 0
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 2 0
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 23. 1. 2020