Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 10
Pedagogičtí pracovníci: 10 7
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 5 4
Asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 2
Celkový počet vyučujících: 10 7
zaměstnanců: 10 7
Celkový počet doktorských studentů: 2 0
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 23. 10. 2020