Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 1
Pedagogičtí pracovníci: 4 0
Profesoři: 1 0
Odborní asistenti: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet vyučujících: 4 0
zaměstnanců: 3 0
studentů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 3 0
z toho v kombinované formě: 2 0

platné ke dni 4. 7. 2020