Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 4 2
Pedagogičtí pracovníci: 3 1
Docenti: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 4 1
zaměstnanců: 3 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 3 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 8. 12. 2019