Budova LF, FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L, Fakultní nemocnice Brno

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku

Adresa: Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
telefon: 523 233 007
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 341 143
Pedagogičtí pracovníci: 291 105
Profesoři: 28 6
Docenti: 36 9
Odborní asistenti: 180 74
Asistenti: 46 16
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 22 10
Ostatní zaměstnanci: 28 28
Celkový počet externích pracovníků: 219 141
Celkový počet vyučujících: 334 142
zaměstnanců: 268 105
studentů: 12 6
externistů: 55 32
Celkový počet doktorských studentů: 153 65
z toho v kombinované formě: 63 24

platné ke dni 6. 6. 2020