Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 45 24
Pedagogičtí pracovníci: 36 18
Profesoři: 8 2
Docenti: 5 3
Odborní asistenti: 21 13
Asistenti: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 6 3
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 26 17
Celkový počet vyučujících: 52 28
zaměstnanců: 37 18
studentů: 3 3
externistů: 12 7
Celkový počet doktorských studentů: 31 21
z toho v kombinované formě: 13 8

platné ke dni 11. 7. 2020