Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 50 29
Pedagogičtí pracovníci: 40 22
Profesoři: 8 2
Docenti: 6 3
Odborní asistenti: 20 14
Asistenti: 6 3
Odborní a techničtí pracovníci: 6 3
Ostatní zaměstnanci: 4 4
Celkový počet externích pracovníků: 24 16
Celkový počet vyučujících: 54 32
zaměstnanců: 41 22
studentů: 3 3
externistů: 10 7
Celkový počet doktorských studentů: 38 26
z toho v kombinované formě: 18 11

platné ke dni 24. 1. 2020