Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 8
Pedagogičtí pracovníci: 10 7
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 8 6
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 2
Celkový počet vyučujících: 4 4
zaměstnanců: 4 4
Celkový počet doktorských studentů: 4 2
z toho v kombinované formě: 4 2

platné ke dni 22. 10. 2020