Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 20 11
Pedagogičtí pracovníci: 15 8
Profesoři: 3 2
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 7 6
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 11 8
Celkový počet vyučujících: 17 10
zaměstnanců: 14 8
externistů: 3 2
Celkový počet doktorských studentů: 12 6
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 28. 10. 2020