Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 3
Pedagogičtí pracovníci: 25 2
Profesoři: 2 0
Docenti: 4 0
Odborní asistenti: 17 1
Asistenti: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 8 4
Celkový počet vyučujících: 20 2
zaměstnanců: 19 2
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 6 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 22. 10. 2020