Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 3
Pedagogičtí pracovníci: 26 2
Profesoři: 3 0
Docenti: 4 0
Odborní asistenti: 16 1
Asistenti: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 8 4
Celkový počet vyučujících: 20 2
zaměstnanců: 18 1
externistů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 6 1
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 28. 3. 2020