Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 1
Pedagogičtí pracovníci: 6 0
Odborní asistenti: 6 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 6 0
zaměstnanců: 4 0
externistů: 2 0
Celkový počet doktorských studentů: 5 2
z toho v kombinované formě: 3 2

platné ke dni 19. 9. 2020