Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 1
Pedagogičtí pracovníci: 7 0
Profesoři: 1 0
Odborní asistenti: 6 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 6 0
zaměstnanců: 5 0
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 5 1
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 26. 1. 2020