Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 1
Pedagogičtí pracovníci: 7 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 6 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 2
Celkový počet vyučujících: 10 1
zaměstnanců: 7 0
externistů: 3 1
Celkový počet doktorských studentů: 2 1
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 15. 7. 2020