Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 1
Pedagogičtí pracovníci: 8 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 6 0
Asistenti: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 6 3
Celkový počet vyučujících: 10 2
zaměstnanců: 6 0
externistů: 4 2
Celkový počet doktorských studentů: 2 1
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 26. 1. 2020