Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 35 23
Pedagogičtí pracovníci: 28 17
Profesoři: 2 1
Odborní asistenti: 14 11
Asistenti: 12 5
Odborní a techničtí pracovníci: 4 3
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 42 33
Celkový počet vyučujících: 26 16
zaměstnanců: 26 16
Celkový počet doktorských studentů: 4 2
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 20. 10. 2020