Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 32 21
Pedagogičtí pracovníci: 25 15
Profesoři: 2 1
Odborní asistenti: 14 11
Asistenti: 9 3
Odborní a techničtí pracovníci: 4 3
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 41 32
Celkový počet vyučujících: 27 18
zaměstnanců: 26 17
studentů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 5 3
z toho v kombinované formě: 2 2

platné ke dni 30. 5. 2020