Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 34 23
Pedagogičtí pracovníci: 28 18
Profesoři: 2 1
Odborní asistenti: 11 10
Asistenti: 15 7
Odborní a techničtí pracovníci: 4 3
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 44 36
Celkový počet vyučujících: 28 19
zaměstnanců: 28 19
Celkový počet doktorských studentů: 5 3
z toho v kombinované formě: 2 2

platné ke dni 20. 10. 2019