Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 3 1
Pedagogičtí pracovníci: 2 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 7 0
Celkový počet vyučujících: 6 1
zaměstnanců: 3 1
externistů: 3 0

platné ke dni 31. 5. 2020