Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 10
Pedagogičtí pracovníci: 25 8
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 18 7
Asistenti: 5 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 15 11
Celkový počet vyučujících: 30 12
zaměstnanců: 24 8
externistů: 6 4
Celkový počet doktorských studentů: 2 0

platné ke dni 8. 8. 2020