Budova LF, FN Brno, Černopolní 9, pavilon A,

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny

Adresa: Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon A
Telefon: 532 23 4111

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 129 71
Pedagogičtí pracovníci: 97 41
Profesoři: 6 0
Docenti: 9 4
Odborní asistenti: 57 22
Asistenti: 25 15
Odborní a techničtí pracovníci: 16 14
Ostatní zaměstnanci: 16 16
Celkový počet externích pracovníků: 73 51
Celkový počet vyučujících: 70 33
zaměstnanců: 58 25
studentů: 1 1
externistů: 11 7
Celkový počet doktorských studentů: 52 30
z toho v kombinované formě: 22 10

platné ke dni 11. 12. 2019