Budova LF, FN Brno, Černopolní 9, pavilon A,

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny

Adresa: Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon A
telefon: 532 23 4111

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 122 64
Pedagogičtí pracovníci: 99 42
Profesoři: 6 0
Docenti: 8 4
Odborní asistenti: 59 22
Asistenti: 26 16
Odborní a techničtí pracovníci: 8 7
Ostatní zaměstnanci: 15 15
Celkový počet externích pracovníků: 59 42
Celkový počet vyučujících: 71 34
zaměstnanců: 59 25
studentů: 2 2
externistů: 10 7
Celkový počet doktorských studentů: 51 30
z toho v kombinované formě: 21 10

platné ke dni 17. 1. 2020