Budova LF, FN Brno, Černopolní 9, pavilon A,

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny

Adresa: Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon A
telefon: 532 23 4111

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 125 65
Pedagogičtí pracovníci: 103 45
Profesoři: 8 0
Docenti: 8 4
Odborní asistenti: 61 26
Asistenti: 26 15
Odborní a techničtí pracovníci: 6 5
Ostatní zaměstnanci: 16 15
Celkový počet externích pracovníků: 63 43
Celkový počet vyučujících: 81 40
zaměstnanců: 68 31
studentů: 1 1
externistů: 13 8
Celkový počet doktorských studentů: 48 28
z toho v kombinované formě: 18 8

platné ke dni 11. 8. 2020