Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 7
Pedagogičtí pracovníci: 7 6
Docenti: 1 1
Odborní asistenti: 4 3
Asistenti: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 2
Celkový počet vyučujících: 9 7
zaměstnanců: 6 5
studentů: 1 1
externistů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 1 1

platné ke dni 20. 1. 2020