Budova LF, FN Brno, Černopolní 9, pavilon S,

Klinika dětských infekčních nemocí

Sídlo: Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon S
Korespondenční adresa: Černopolní 217/22a, 613 00 Brno
telefon: 532 23 4523
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 3
Pedagogičtí pracovníci: 6 2
Docenti: 1 1
Odborní asistenti: 5 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 7 3
zaměstnanců: 5 1
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 1 1

platné ke dni 6. 8. 2020