Budova LF, FN Brno, Černopolní 9, pavilon S,

Klinika dětských infekčních nemocí

Sídlo: Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon S
Korespondenční adresa: Černopolní 217/22a, 613 00 Brno
telefon: 532 23 4523
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Výuka