Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 24 7
Pedagogičtí pracovníci: 19 4
Profesoři: 2 0
Docenti: 7 0
Odborní asistenti: 10 4
Odborní a techničtí pracovníci: 2 0
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 17 4
zaměstnanců: 16 3
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 6 4
z toho v kombinované formě: 6 4

platné ke dni 14. 8. 2020