Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 25 7
Pedagogičtí pracovníci: 21 5
Profesoři: 2 0
Docenti: 8 1
Odborní asistenti: 11 4
Odborní a techničtí pracovníci: 2 0
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 17 4
zaměstnanců: 17 4
Celkový počet doktorských studentů: 5 3
z toho v kombinované formě: 5 3

platné ke dni 24. 1. 2020