Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 46 22
Pedagogičtí pracovníci: 29 13
Profesoři: 4 2
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 9 6
Asistenti: 11 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 14 8
Ostatní zaměstnanci: 3 1
Celkový počet externích pracovníků: 12 5
Celkový počet vyučujících: 30 11
zaměstnanců: 24 9
studentů: 3 2
externistů: 3 0
Celkový počet doktorských studentů: 12 5

platné ke dni 9. 12. 2019