Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 45 21
Pedagogičtí pracovníci: 28 12
Profesoři: 4 2
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 10 7
Asistenti: 9 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 15 8
Ostatní zaměstnanci: 2 1
Celkový počet externích pracovníků: 7 2
Celkový počet vyučujících: 30 11
zaměstnanců: 24 9
studentů: 3 2
externistů: 3 0
Celkový počet doktorských studentů: 12 5

platné ke dni 20. 1. 2020