Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 42 21
Pedagogičtí pracovníci: 26 12
Profesoři: 3 2
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 9 6
Asistenti: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 15 8
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 8 1
Celkový počet vyučujících: 29 11
zaměstnanců: 23 10
studentů: 2 1
externistů: 4 0
Celkový počet doktorských studentů: 11 4

platné ke dni 12. 7. 2020