Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 45 21
Pedagogičtí pracovníci: 28 12
Profesoři: 4 2
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 7 5
Asistenti: 12 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 14 8
Ostatní zaměstnanci: 3 1
Celkový počet externích pracovníků: 10 3
Celkový počet vyučujících: 29 10
zaměstnanců: 24 9
studentů: 2 1
externistů: 3 0
Celkový počet doktorských studentů: 16 6
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 22. 9. 2019