Pracoviště nelékařských oborů

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 70 50
Pedagogičtí pracovníci: 61 41
Profesoři: 3 2
Docenti: 9 3
Odborní asistenti: 34 27
Asistenti: 12 8
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 9 9
Celkový počet externích pracovníků: 104 77
Celkový počet vyučujících: 113 83
zaměstnanců: 59 40
studentů: 1 1
externistů: 53 42
Celkový počet doktorských studentů: 8 7
z toho v kombinované formě: 3 3

platné ke dni 15. 7. 2020