Pracoviště nelékařských oborů

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 68 51
Pedagogičtí pracovníci: 60 43
Profesoři: 3 2
Docenti: 8 3
Odborní asistenti: 35 28
Asistenti: 14 10
Ostatní zaměstnanci: 8 8
Celkový počet externích pracovníků: 161 126
Celkový počet vyučujících: 145 109
zaměstnanců: 62 45
studentů: 3 3
externistů: 80 61
Celkový počet doktorských studentů: 9 8
z toho v kombinované formě: 3 3

platné ke dni 19. 11. 2019