Budova UKB, Kamenice 3, budova 1,

Katedra ošetřovatelství

Sídlo:
Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Projekty


Celkový počet projektů: 4

Identifikace rizika vzniku tlakových lézí v intenzivní péči – hodnocení psychometrických vlastností škál rizika vzniku dekubitů (IRTL) (MUNI/A/0922/2016)

Řešitel na MU: PhDr. Simona Saibertová
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Inovace předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a preventivní opatření dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní Biological Safety Level. (MUNI/FR/0921/2016)

Řešitel na MU: PhDr. Simona Saibertová
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)

Řešitel na MU: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
5/2015 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy (15-33437A)

Řešitel na MU: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
5/2015 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info