Budova UKB, Kamenice 3, budova 1,

Katedra ošetřovatelství

Sídlo:
Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon: 549 49 6316
E-mail: tpolzer@med.muni.cz
Web: http://www.med.muni.cz/nursing/
Projekty


Celkový počet projektů: 6

ELEKTRONICKÁ OPORA PRO TVORBU SEMINÁRNÍCH PRACÍ - ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE NA CHIRURGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH (MUNI/FR/0954/2015)

Řešitel na MU: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Elektronická studijní podpora pro předměty Edukace v práci sestry, Edukace v práci nutričního terapeuta, Edukace v práci dentálního hygienisty a Základy edukace a pedagogiky (MUNI/FR/1019/2015)

Řešitel na MU: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Implementace edukačních karet prostřednictvím moderních technologií ke zkvalitnění výuky ošetřovatelských předmětů (MUNI/FR/1252/2015)

Řešitel na MU: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Inovace studijního programu pro předmět První pomoc u studijních oborů Všeobecná sestra, Nutriční terapeut a Dentální hygienista: Tvorba elektronické audiovizuální studijní opory (MUNI/FR/1043/2015)

Řešitel na MU: PhDr. Simona Saibertová
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)

Řešitel na MU: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
5/2015 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy (15-33437A)

Řešitel na MU: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
5/2015 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info