Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem

Adresa: Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno, Švejdův pavilon
Telefon: 543 131 111

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 54 12
Pedagogičtí pracovníci: 52 10
Profesoři: 6 0
Docenti: 8 1
Odborní asistenti: 34 7
Asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 12 11
Celkový počet vyučujících: 34 5
zaměstnanců: 32 5
studentů: 1 0
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 16 6
z toho v kombinované formě: 13 4

platné ke dni 15. 12. 2019