Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem

Adresa: Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno, Švejdův pavilon
telefon: 543 131 111

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 56 13
Pedagogičtí pracovníci: 55 12
Profesoři: 5 0
Docenti: 8 1
Odborní asistenti: 38 9
Asistenti: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 3
Celkový počet vyučujících: 34 4
zaměstnanců: 33 4
studentů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 16 6
z toho v kombinované formě: 13 4

platné ke dni 7. 8. 2020