Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem

Adresa: Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno, Švejdův pavilon
Telefon: 543 131 111

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 55 12
Pedagogičtí pracovníci: 53 10
Profesoři: 5 0
Docenti: 9 1
Odborní asistenti: 35 7
Asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 13 11
Celkový počet vyučujících: 35 6
zaměstnanců: 33 6
studentů: 1 0
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 16 6
z toho v kombinované formě: 13 4

platné ke dni 18. 10. 2019