Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 6
Pedagogičtí pracovníci: 25 5
Profesoři: 2 0
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 18 3
Asistenti: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 21 4
zaměstnanců: 20 4
studentů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 9 3
z toho v kombinované formě: 8 2

platné ke dni 24. 9. 2020