Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 0
Pedagogičtí pracovníci: 9 0
Profesoři: 1 0
Docenti: 5 0
Odborní asistenti: 3 0
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 8 0
zaměstnanců: 8 0
Celkový počet doktorských studentů: 2 1
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 24. 2. 2020