Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 99 42
Pedagogičtí pracovníci: 48 15
Profesoři: 4 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 38 11
Asistenti: 2 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 47 23
Ostatní zaměstnanci: 6 4
Celkový počet externích pracovníků: 3 2
Celkový počet vyučujících: 28 9
zaměstnanců: 26 8
studentů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 13 8
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 22. 1. 2020