Budova UKB, Kamenice 3, budova F01 - 1,

Institut biostatistiky a analýz

Sídlo: Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova F01 - 1
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon: 549 49 3826
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 73 34
Pedagogičtí pracovníci: 16 4
Profesoři: 3 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 53 25
Ostatní zaměstnanci: 6 5
Celkový počet externích pracovníků: 7 4
Celkový počet vyučujících: 23 6
zaměstnanců: 21 5
studentů: 1 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 11 7
z toho v kombinované formě: 2 2

platné ke dni 3. 12. 2020