České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEHBC-KT)

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 4 2
Pedagogičtí pracovníci: 3 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 18. 10. 2019