České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT)

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 4
Pedagogičtí pracovníci: 4 2
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 2 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 3
Celkový počet vyučujících: 2 1
zaměstnanců: 1 1
externistů: 1 0

platné ke dni 25. 10. 2020