České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT)

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 4 2
Pedagogičtí pracovníci: 3 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 3
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 24. 2. 2020