České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEHBC-KT)

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 3
Pedagogičtí pracovníci: 3 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 16. 12. 2019