Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 37 14
Pedagogičtí pracovníci: 33 12
Profesoři: 2 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 28 9
Asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 3 2
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 3 0
Celkový počet vyučujících: 8 2
zaměstnanců: 8 2
Celkový počet doktorských studentů: 3 2

platné ke dni 6. 12. 2019