Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 48 16
Pedagogičtí pracovníci: 40 13
Profesoři: 2 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 35 10
Asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 7 3
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 3 0
Celkový počet vyučujících: 15 6
zaměstnanců: 15 6
Celkový počet doktorských studentů: 2 2

platné ke dni 11. 7. 2020