Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 39 15
Pedagogičtí pracovníci: 35 13
Profesoři: 2 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 30 10
Asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 3 2
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 3 0
Celkový počet vyučujících: 8 2
zaměstnanců: 8 2
Celkový počet doktorských studentů: 3 2

platné ke dni 24. 1. 2020