Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 132 93
Pedagogičtí pracovníci: 14 3
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 1
Asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 65 46
Ostatní zaměstnanci: 55 44
Celkový počet externích pracovníků: 63 37
Celkový počet vyučujících: 29 12
zaměstnanců: 20 8
externistů: 10 4

platné ke dni 23. 9. 2020