Komise pro vyhodnocení Ceny děkana Lékařské fakulty