Personální zabezpečení studijního programu Optika a optometrie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů