Oborová rada Lékařské fakulty

pro program Stomatologie a otorinolaryngologie