Personální zabezpečení studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů