Personální zabezpečení studijního programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie