Oborová rada Lékařské fakulty

pro program Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie