Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU Lékařské fakulty

Předsedkyně