Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty