QS World University Rankings

Žebříček QS ve svém hodnocení přikládá velkou váhu oblasti vědy a výzkumu, která tvoří 50 % celkového hodnocení. V této oblasti sleduje jednak reputaci instituce mezi akademiky z celého světa (skrze samostatný průzkum QS) a dále podíl citací na akademického a VaV pracovníka instituce. Zejména průzkum reputace může vyvážit kulturní odlišnosti a díky peer review mají šanci na umístění i humanitně zaměřené univerzity.

V globálním žebříčku QS World University Rankings se Masarykova univerzita v roce 2023 umístila na své historicky nejlepší 400. pozici z celkem 1 499 institucí. Mezi českými VŠ je Masarykova univerzita na 2. místě za Univerzitou Karlovou. Úspěchem letošního roku je zlepšení umístění na 305. místě dle průzkumu měřícího reputaci mezi zaměstnavateli a velmi silné umístění ve dvou zcela nových indikátorech, kterými je Udržitelnost (207. pozice) a Mezinárodní výzkumná síť (276. pozice).

QS Badge

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku QS

Indikátor a popis

Váha

Akademické Peer Review
Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od akademiků (odborníci vybírají 30 top světových a 10 top domácích institucí, o kterých si myslí, že mají nejlepší úroveň výzkumu)

30 %

Citace na akademické pracovníky
Počet citací (bez sebecitací) ze Scopus ku průměrnému přepočtenému počtu akad. a VaV pracovníků za posledních 6 let

20 %

Zpětná vazba od zaměstnavatelů
Vážené skóre za 5 let z dotazníku zpětné vazby od zaměstnavatelů

15 %

Zaměstnatelnost
Sestává ze dvou parametrů – podílu absolventů, kteří našli pracovní uplatnění v prvních 15 měsících od ukončení studia a počtu absolventů se zásadním dopadem na společnost – výsledek je vážen počtem studentů instituce

5 %

Počet studentů na akademické pracovníky
Počet studií ku průměrnému přepočtenému počtu akademických a VaV pracovníků

10 %

Podíl zahraničních zaměstnanců
Podíl akad. a VaV pracovníků ze zahraničí (včetně Slovenska) z celkového počtu akad. a VaV pracovníků

5 %

Mezinárodní výzkumná síť
Počet mezinárodních lokací, s nimiž instituce spolupracuje na publikační činnosti, a počet zahraničních institucí, s nimiž spolupracuje na publikační činnosti

5 %

Podíl zahraničních studentů
Podíl zahraničních studií (včetně Slovenska) z celkového počtu studií

5 %

Udržitelnost
Výsledná skóre ze dvou hlavních pilířů žebříčku QS Sustainability Rankings: Dopad na životní prostředí (50 % skóre) a Společenský dopad (50 % skóre)

5 %

Regionální žebříček QS Europe

Od roku 2023 doplňuje spektrum regionálních žebříčků Quacquarelli Symonds žebříček QS Europe. K dalším regionům patří Asia, Latin America & Carribean, Arab Region. Z hlediska České republiky nahradil QS Europe již dříve zrušený žebříček QS EECA (naposled hodnocený v roce 2021). Do žebříčku jsou zařazeny instituce z členských zemí Rady Evropy. Vstupní data, metodika i kritéria pro zařazení odpovídají hlavnímu žebříčku QS WUR. Žebříček zohledňuje regionální specifika rozdílnou vahou i spektrem indikátorů. Důraz klade zejména na aspekt internacionalizace (celkem 25 % hodnocení), vědecko výzkumnou činnost hodnotí jinými indikátory, než QS WUR.

V prvním ročníku QS Europe se Masarykova univerzita umístila na 161. pozici. V žebříčku je v tomto roce 688 evropských vysokoškolských institucí ze 42 zemí Rady Evropy. Na předních příčkách se objevují University of Oxford, ETZ Zurich a University of Cambridge. V rámci České republiky se podařilo umístění 17 univerzitám, nejlepší pozici zaujímá Univerzita Karlova, na 2. místě Masarykova Univerzita. V subregionu Východní Evropa se MU umístila na 4. místě za UK, University of Warsaw a Jagiellonian University. 

Masarykova Univerzita v žebříčku QS Europe exceluje díky silné pozici v indikátorech Reputace mezi akademiky, Reputace mezi zaměstnavateli, Mezinárodní výzkumná síť a Udržitelnost. Za zmínku též stojí nejlepší skóre mezi českými univerzitami v indikátoru Počet publikací na akademického a VaV pracovníka.

Oborové žebříčky QS

Kromě hlavního žebříčku vydává QS také oborové žebříčky. V roce 2023 bylo hodnoceno celkem 54 oborů, které spadají pod 5 oblastí: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences a Social Sciences and Management.

Indikátory a váhy v oborových žebříčcích se liší od indikátorů v hlavním žebříčku QS WUR. Hodnocení oborových žebříčků QS je založeno na 5 indikátorech: na výsledcích mezinárodních průzkumů reputace mezi akademiky, obdobného průzkumu mezi zaměstnavateli, citovanosti publikací, H-indexuIRN (International Research Network) Indexu. Každý obor má rozdílné váhy u každého z indikátorů, aby se zohlednila specifika jednotlivých vědních disciplín.

Masarykova univerzita se v oborovém hodnocení QS zveřejněném v roce 2023 umístila celkem ve 12 oborech (seřazeno dle nejlepšího umístění):

  • 201–240 Archaeology
  • 201–250 Environmental Sciences
  • 251–300 Agriculture & Forestry
  • 251–300 Biological Sciences
  • 301–340 Sociology
  • 301–350 Law
  • 301–350 Pharmacy & Pharmacology
  • 351–400 Chemistry
  • 351–400 Medicine
  • 451–500 Computer Science & Information Systems
  • 451–500 Mathematics
  • 501–550 Physics & Astronomy

Žebříček udržitelnosti QS

Od roku 2022 zavedl QS nový žebříček na téma trvalé udržitelnosti. V souboru 37 metrik sleduje, jaká opatření univerzity přijímají k řešení největších světových výzev v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy. Jednotlivé kvalitativní a kvantitativní aspekty hodnocení se sdružují do 8 indikátorů a tyto dále do dvou hlavních kategorií, kterými je Dopad na životní prostředíSociální dopad. Komplexní systém měření zahrnuje hodnocení vědeckého výkonu v databázi Scopus, průzkumy reputace, podklady poskytnuté v dotazníku QS WUR samotnou institucí, zhodnocení stavu na národní úrovni (skrze UN/UNESCO), nebo ověření členství instituce ve vybraných nadnárodních iniciativách a sdruženích. Společným jádrem žebříčku je 17 Cílů trvale udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

Masarykova Univerzita se v prvním ročníku umístila na sdílené 281.–300. pozici a to ze 700 univerzit v žebříčku. V rámci České republiky se MU nachází na 2. pozici za Univerzitou Karlovou, dále se umístily také ČZU a UPOL.

Mezinárodní žebříčky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info