Žebříček THE se soustředí především na úroveň vědy a výzkumu na univerzitě. Největší váhu na umístění v žebříčku mají výsledky průzkumů reputace výzkumu a vzdělávání (dohromady 33 %) a indikátor citací (celkově 30 %). Indikátor citace má poměrový charakter (na publikaci) a data pro jeho výpočet byla až do roku 2014 čerpána z databáze Web of Science, od roku 2015 jsou čerpána z databáze Scopus.

V nejaktuálnějším hodnocení THE, které bylo zveřejněno v roce 2022, se MU umístila na 801.–1000. pozici. Hodnoceno bylo celkem top 1 799 univerzit. V národním srovnání se MU umístila na sdílené 2. pozici společně s JČU.

Regionální hodnocení THE

Masarykova univerzita se již od roku 2013 objevuje v regionálním hodnocení zaměřeném na země s rozvíjejícími se ekonomikami – THE Emerging Economies University Rankings. V posledním hodnocení zveřejněném v říjnu 2021 se MU umístila na 176. pozici, v rámci ČR je druhou nejlépe hodnocenou univerzitou. Hodnocení je založeno stejně jako u globálního žebříčku na 13 indikátorech, upraveny jsou však jejich váhy na výsledné skóre, aby lépe odpovídaly danému regionu.

Oborové žebříčky THE

Kromě hlavního žebříčku sestavuje společnost THE i oborové žebříčky v 11 oblastech: Engineering & technology, Arts & humanities, Clinical, pre-clinical & health, Life sciences, Physical sciences, Social sciences, Business & economics, Computer science, Education, Law a Psychology. Oborové žebříčky jsou založeny na stejných indikátorech jako hlavní žebříček THE, liší se však jejich váha na výsledné hodnocení, a to i napříč jednotlivými obory. Oborové žebříčky jsou sestavovány od roku 2010 a původně prezentovaly pouze 50, později 100 nejlepších institucí v daném oboru.

V roce 2017, kdy došlo k rozšíření zveřejňovaných pozic až na 500 nejlepších institucí v některých oblastech, se poprvé ve čtyřech oborových žebříčcích THE objevila také Masarykova univerzita. MU se umístila na 301. až 400. pozici ve třech žebříčcích: Arts & humanities, Life sciences a žebříčku Clinical, pre-clinical and health a dále na 401.–500. pozici v žebříčku Physical Sciences. V oborových žebříčcích se kromě MU objevila z českých škol také UK a UPOL.

V roce 2018 došlo k dalšímu rozšíření zveřejněných pozic. V letech 2018–2022 se Masarykova univerzita v hodnocení umístila ve všech pro ni relevantních oborech – objevila se v celkem 10 z 11 oborových žebříčků, sestavovaných společností THE.

V aktuálním hodnocení zveřejněném na podzim 2022 se MU umístila:

  • 126.–150. v Law
  • 251.–300. v Arts & humanities
  • 401.–500. v Education
  • 401.–500. v Psychology
  • 501.–600. v Computer science
  • 501.–600. v Life sciences
  • 501.–600. v Physical sciences
  • 501.–600. v Social sciences
  • 601.–800. v Business & economics
  • 601.–800. v Clinical & health

Žebříček THE Impact

Od roku 2019 sestavuje společnost THE rovněž žebříček THE Impact, jehož cílem je zmapovat naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) vysokými školami. Masarykova univerzita se do tohoto žebříčku poprvé zapojila v roce 2021, kdy se celkově umístila na 401.–600. místě mezi 1 115 světovými univerzitami. V roce 2022 MU i přes rostoucí konkurenci zlepšila své hodnocení a umístila se na 301.–400. místě mezi 1 406 světovými univerzitami. Ve čtrvtém ročníku THE Impact se objevuje celkem 5 českých vysokých škol a MU je třetí nejlépe hodnocenou českou univerzitou po UK a UPOL.

MU se zapojila do hodnocení 4 ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Nejlepšího umístění dosáhla v cíli 4 Kvalitní vzdělání na 101.–200. místě, což svědčí o podpoře inkluzivního a nediskriminačního prostředí na univerzitě, rozvinutém systému celoživotního vzdělávání a také množství edukativních akcí, jež MU v uplynulém roce uspořádala pro veřejnost. Dále následují cíl 16 Mír, spravedlnost a silné instituce a cíl 3 Zdraví a kvalitní život, kde se MU umístila shodně na 201.–300. místě. V posledním a zároveň povinném cíli 17 Partnerství ke splnění cílů je MU na 301.–400. místě, v tomto cíli je zejména sledováno, nakolik univerzita přispívá k národnímu či mezisektorovému dialogu v tématech udržitelného rozvoje a spolupracuje s lokálními či národními NNO a výzkumnými institucemi v této oblasti, zda nabízí studentům kurzy k environmentálním tématům anebo zda se zapojuje do měření a sběru dat v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku THE

Indikátory

Váhy

Vzdělávání (vzdělávací prostředí)

 

Průzkum prestiže vzdělávání Academic Reputation Survey mezi odborníky (osoby, které aktivně působí a publikují vědecké články, a kteří jsou vybraní společností Elsevier). Započítány jsou odpovědi v průzkumech ze dvou posledních let.

15 %

Počet absolvovaných doktorských studií na akad. pracovníka

6 %

Počet studií na akademického pracovníka

4,5 %

Počet absolvovaných doktorských studií ku počtu absolvovaných bakalářských studií

2,25 %

Celkové příjmy instituce na akad. pracovníka

2,25 %

Výzkum (objem, příjmy a prestiž)

 

Průzkum prestiže výzkumu Academic Reputation Survey mezi odborníky (osoby, které aktivně působí a publikují vědecké články, a kteří jsou vybraní společností Elsevier). Započítány jsou odpovědi v průzkumech ze dvou posledních let.

18 %

Příjmy z výzkumu na akademického pracovníka

6 %

Počet článků na akademického a VaV pracovníka z databáze Scopus za posledních 5 let

6 %

Citace (vliv výzkumu)

 

Počet citací (field weighted citation) na článek (jen typ journal article, conference paper, book chapters, books) v databázi Scopus za posledních 5 let

30 %

Mezinárodní rozměr (pracovníci, studenti, výzkum)

 

Poměr zahraničních (včetně Slováků) a domácích akademických pracovníků

2,5 %

Poměr zahraničních (včetně Slováků) a domácích studií

2,5 %

Podíl výzkumných článků z databáze Scopus za posledních 5 let, na kterých se podílel alespoň jeden autor ze zahraničí

2,5 %

Příjmy z průmyslu (transfer znalostí)

 

Výzkumné příjmy z průmyslu/inovací (knowledge transfer) na akademického pracovníka

2,5 %

(klikněte pro zvětšení)

Mezinárodní žebříčky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info