Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 299 175
Pedagogičtí pracovníci: 258 143
Profesoři: 12 2
Docenti: 54 23
Odborní asistenti: 143 86
Asistenti: 24 16
Lektoři: 25 16
Odborní a techničtí pracovníci: 16 12
Ostatní zaměstnanci: 27 22
Celkový počet externích pracovníků: 41 25
Celkový počet vyučujících: 356 217
zaměstnanců: 266 152
studentů: 72 50
externistů: 21 17
Celkový počet doktorských studentů: 135 99
z toho v kombinované formě: 34 28

platné ke dni 23. 1. 2020