Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 294 173
Pedagogičtí pracovníci: 253 141
Profesoři: 12 2
Docenti: 54 24
Odborní asistenti: 136 82
Asistenti: 25 16
Lektoři: 26 17
Odborní a techničtí pracovníci: 18 13
Ostatní zaměstnanci: 26 21
Celkový počet externích pracovníků: 127 83
Celkový počet vyučujících: 355 218
zaměstnanců: 259 147
studentů: 54 37
externistů: 49 38
Celkový počet doktorských studentů: 121 88
z toho v kombinované formě: 31 25

platné ke dni 8. 8. 2020