Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 299 175
Pedagogičtí pracovníci: 260 143
Profesoři: 11 2
Docenti: 55 23
Odborní asistenti: 147 88
Asistenti: 25 16
Lektoři: 22 14
Odborní a techničtí pracovníci: 17 13
Ostatní zaměstnanci: 25 21
Celkový počet externích pracovníků: 341 233
Celkový počet vyučujících: 387 240
zaměstnanců: 266 150
studentů: 68 51
externistů: 60 43
Celkový počet doktorských studentů: 146 110
z toho v kombinované formě: 36 29

platné ke dni 21. 9. 2019