Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 302 178
Pedagogičtí pracovníci: 262 146
Profesoři: 12 2
Docenti: 54 23
Odborní asistenti: 148 90
Asistenti: 24 16
Lektoři: 24 15
Odborní a techničtí pracovníci: 18 13
Ostatní zaměstnanci: 25 21
Celkový počet externích pracovníků: 402 268
Celkový počet vyučujících: 414 255
zaměstnanců: 269 154
studentů: 65 48
externistů: 91 59
Celkový počet doktorských studentů: 142 106
z toho v kombinované formě: 37 30

platné ke dni 13. 11. 2019