Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 6
Pedagogičtí pracovníci: 9 5
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 4 4
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 3
Celkový počet vyučujících: 11 5
zaměstnanců: 8 4
studentů: 3 1
Celkový počet doktorských studentů: 8 3

platné ke dni 24. 9. 2020