Budova PedF, Poříčí 7, budova Y (Ypsilantiho),

Katedra výtvarné výchovy

Sídlo: Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova Y
Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova B
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 1636
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 7
Pedagogičtí pracovníci: 13 6
Profesoři: 1 0
Docenti: 4 2
Odborní asistenti: 8 4
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet vyučujících: 26 16
zaměstnanců: 13 6
studentů: 13 10
Celkový počet doktorských studentů: 23 19
z toho v kombinované formě: 2 2

platné ke dni 30. 9. 2020