Budova PedF, Poříčí 9, budova A, Hlavní budova

Katedra německého jazyka a literatury

Sídlo: Poříčí 945/9, 603 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 6620
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 9
Pedagogičtí pracovníci: 12 7
Profesoři: 1 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 6 2
Asistenti: 1 1
Lektoři: 3 3
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 3
Celkový počet vyučujících: 18 12
zaměstnanců: 12 7
studentů: 3 2
externistů: 3 3
Celkový počet doktorských studentů: 8 7
z toho v kombinované formě: 3 3

platné ke dni 5. 6. 2020