Budova PedF, Poříčí 7, budova B,

Děkanát

Adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova B
telefon: 549 49 1600
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 71 48
Pedagogičtí pracovníci: 5 3
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 3 2
Asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 25 13
Ostatní zaměstnanci: 41 32
Celkový počet externích pracovníků: 6 2
Celkový počet vyučujících: 11 4
zaměstnanců: 10 3
externistů: 2 1

platné ke dni 5. 8. 2020