Personální zabezpečení studijního programu Učitelství chemie pro základní školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů