Personální zabezpečení studijního programu Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů