Personální zabezpečení studijního programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů