Personální zabezpečení studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů