Personální zabezpečení studijního programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů